در حال به روزرسانی سایت هستیم


زمان تقریبی بازگشت 1399/05/27 ساعت 14:00

ورود به کلاس آنلاین ترم تابستان

برنامه کلاس هایی که در ترم تابستان بصورت برخط برگزار می شوند

مشخصه

درس

نام استاد

روز هفته

ساعت شروع

ساعت پایان

35702

ژنتيك 1

فرزانه  احمدي

سه شنبه

10:00

14:00

35704

باكتريولوژي 1

مهديه  رستمي

شنبه

10:00

12:00

94002

عرفان عملي دراسلام (آيين زندگي )

مجتبي عرب خزائي

دوشنبه

16:00

20:00

94002

عرفان عملي دراسلام (آيين زندگي )

مجتبي عرب خزائي

سه شنبه

16:00

18:00

94003

حقوق اجتماعي سياسي دراسلام (انديشه2)

زهرا اميري فرد

دوشنبه

08:00

14:00

94004

تفسير موضوعي نهج البلاغه

 حسين بخشي شاهرخ آبادي

چهار شنبه

08:00

14:00

94005

انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)

 حسين بخشي شاهرخ آبادي

يکشنبه

08:00

14:00

94202

زبان خارجي

سينا اسلامي

دوشنبه

14:00

16:00

94202

زبان خارجي

سينا اسلامي

سه شنبه

14:00

16:00